Sociala medier

Jag har aktivt valt att inte använda sociala medier då jag tror på verkliga möten och upplevelser i stället för att leva livet genom en skärm. Sociala medier tar lätt fokus från våra inre upplevelser och känslor och gör det svårare för oss att vara här och nu. Sociala medier förmedlar också ofta en förvrängd bild av verkligheten och livet som inte innehåller alla de färger och nyanser som livet består av. Sociala medier bygger också egot, i motsats till yogan som sätter egot åt sidan för att lämna plats åt själen. 

Det finns många positiva aspekter av dagens digitala samhälle men också många fallgropar som är lätta att fastna i. Fallgroparna tar mer energi än de ger, skapar onödig stress och tar tid från viktigare saker i vardagen och därmed livet. Vi måste alla välja vad vi lägger vår tid på. Sociala medier är inte en av de sakerna för mig. 

Jag vill därför inte heller bidra till att du ska lägga din tid på dem.