Om mig 

Jag är yogalärare specialiserad inom traumaanpassad & transformativ yoga som stöd vid psykisk ohälsa, med särskilt fokus mot ADHD, psykiskt trauma & vanlig samsjuklighet (ångest, depression, missbruk, ätstörningar, utmattning m.m.). I grunden är jag jurist & har arbetat som domare i tingsrätt & hovrätt samt med barns rättigheter i skolan. Efter en personlig livskris lämnade jag juristyrket för att arbeta med min passion & det jag brinner för.

Jag har egen erfarenhet av att leva med trauma, ADHD, utmattning & ohälsa. Efter att själv ha navigerat mig fram i vårddjungeln för att läka & må bra förstår jag vad det innebär. Jag är också väl medveten om de utmaningar som finns i skola & förskola för barn med NPF, särbegåvning & ohälsa.

Min egna resa genom livet in i yogans värld & i personlig utveckling är ovärderlig i mitt arbete med andra. Jag har en stark drivkraft att förstå hur vi människor fungerar & vad vi behöver för att må bra, & att komma till rätta med orsakerna till ohälsa istället för att försöka ta bort symptom. Jag upphör aldrig att förundras över vilket fantastiskt verktyg yogan är för livet. För den är jag evigt tacksam.

Grunden för mitt arbete är önskan att hjälpa människor att finna inre trygghet & ro för att kunna leva, inte bara överleva. Förmågan att kunna reglera sig själv & vara närvarande är en förutsättning för god hälsa. För det behöver vi arbeta med kroppen. Andra viktiga delar är kost, relationer & känslan av att vara del av något större, för att nämna några. Jag arbetar utifrån en holistisk livsfilosofi, som yoga är. I det större perspektivet innebär det att vända den negativa utveckling som sker i världen & bidra till en tryggare, bättre & mer välmående värld.

Utbildning

Jag är registrerad yogalärare hos Yoga Alliance (RYT500) med snart 800 timmars certifierad utbildning inom bla. traumaanpassad yoga (TAY), transformativ yoga, yoga & vetenskap, yoga nidra & hathayoga. En förteckning över mina utbildningar finns längre ned på sidan. Jag är också medlem i Kroppsterapeuternas yrkesförbund.

Utöver yogalärarutbildningarna har jag en jur. kand. från Stockholms universitet, 2003-2007. Jag utbildade mig under många år till domare i hovrätt & tingsrätt. Jag har också arbetat på advokatbyrå & skolmyndighet.

Förteckning över genomförda yogalärarutbildningar

170 tim. Licenceringsutbildning i Traumaanpassad Yoga & kroppsbaserade metoder (TAY 300), Josefin Wikström, 2022-pågående (beräknas färdig årsskiftet 2023/24)

30 tim. Teacher Training Course in Yoga Nidra - Yogic Sleep, Jennie Wadsten & Melanie Cooper, 2022

60 tim. Vidareutbildning i Traumaanpassad Yoga som stöd (TAY 130), Josefin Wikström, 2021-2022

 70 tim. Grundutbildning i Traumaanpassad Yoga (TAY 70), Josefin Wikström, 2020-2021

100 tim. Advanced Yoga Training - Transformational Learning and Teaching, Eleonora Ramsby Herrera & Franziska Boehm, 2020-2021

 19 tim. Continuous Professional Development Course in teaching methodology and in how to offer feedback and mentoring to yoga students, Eleonora Ramsby Herrera, 2019

15 tim. Continuous Professional Development Course with a particular focus on the five koshas, Eleonora Ramsby Herrera, 2019

 15 tim. Yoga & vetenskap, Sara Hoy, 2019

100 tim. Continuous Professional Development Course for yoga teachers - The Subtle Practice, Eleonora Ramsby Herrera, 2018

200 tim. Hatha Yoga Teacher Training, VillaVi Yogastudio, 2017-2018

Övriga utbildningar av relevans

The Biology of Attachment & Neurodevelopment: How to Repair, Rewire & Connect in Relationship, Dr. Aimie Apigian/Trauma Healing Accelerated, 2024

The Foundational Journey For Addressing Stored Trauma In The Body, Dr. Aimie Apigian/Trauma Healing Accelerated, 2023