Min yoga

Hatha, Nidra, Yoga för stressreducering & Traumaanpassad yoga

Jag undervisar i hathayoga & yoga nidra. Jag vidareutbildar mig samtidigt i traumaanpassad yoga (TAY) under år 2020-2023, med planen att börja undervisa TAY under 2024. Till dess att jag är klar med min utbildning undervisar jag även yoga för stressreducering som följer TAY Sveriges metoder. Syftet med min undervisning är att skapa balans i kropp, sinne & själ & att bidra till en bättre värld.

Hathayoga är den fysiska yogan med dess olika asanas (fysiska övningar), pranayama (andningsövningar) & meditation. Ur hathayogan har utvecklats en mängd olika yogaformer som ashtangayoga, yinyoga & restorativeyoga. Jag undervisar i hathayoga generellt, inte i någon särskild form, & har utvecklat min egen stil där jag utifrån olika teman flätar ihop asanas, pranayama & meditation med musik, dikter, yogans historia & filosofi, personliga erfarenheter samt vetenskap & forskning inom bla. yoga & psykologi i ett flöde. Mina klasser är dynamiska men mjuka med ett lugnt tempo & gott om utrymme för såväl mental som fysisk återhämtning. Kombinationen av rörelse & stillhet är unik för yogan.

Yoga nidra betyder "yogisk sömn" & är en djupavslappnande, återhämtande, stillsam & meditativ form av yoga. Du ligger ned bekvämt under hela klassen med stöd av filtar, bolster, kuddar & ögonkudde för att kunna slappna av fullt ut. Syftet är att ta dig till ett tillstånd mellan sömn & vakenhet - ett gränsland mellan två olika medvetandetillstånd. En nidraklass består av olika moment & tekniker & kan ha olika syften, som att få dig att somna på kvällen eller få en stunds återhämtning mitt på dagen. Det finns ännu inte så mycket forskning på yoga nidra som helhetskoncept, men däremot en del forskning på de olika momenten i yoga nidra, som tex. kroppsscanning & andningsövningar. Denna forskning visar positiva effekter på bl.a. sömn, förmågan att hantera stress, minne, kreativitet & känsloreglering. 

Traumaanpassad yoga & Yoga för stressreducering som följer TAY Sveriges metoder är en evidensbaserad form av yoga, avsedd att vara ett komplement till eller en del av en evidensbaserad behandling av legitimerad vårdpersonal. Denna form av yoga är anpassad för personer med bl.a. PTSD, utvecklingstrauma, ångest, depression, ADHD, utmattningssyndrom, missbruk, ätstörningar, bipolär sjukdom & schizofreni. TAY används bl.a. inom rättspsykiatrin, HVB-hem genom Statens institutionsstyrelse (SiS) & Humana & på fängelseanstalter världen över. Syftet med min utbildning i TAY är att kunna erbjuda yoga som stöd till personer som lider av psykiatriska svårigheter. Du kan läsa mer om TAY Sverige här.

Det finns en hel del forskning om yoga & dess positiva effekter på vårt välbefinnande, & det kommer hela tiden mer. Forskningen har dock (än så länge i alla fall) inte svar på allt, & yogans rötter sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden. När jag undervisar hathayoga & yoga nidra använder jag mig av evidensbaserad yoga, men inte bara. I den undervisningen är jag fri att skapa en yoga som jag tror på utifrån mina egna erfarenheter, upplevelser & kunskaper inom yoga. Att det saknas vetenskapliga bevis för att något fungerar är inte detsamma som att det finns bevis för att det inte fungerar. När jag däremot undervisar inom ramen för TAY är undervisningen alltid fullt ut evidensbaserad.

Jag undervisar dig som är helt ny inför yoga såväl som mer erfarna yogautövare, & anpassar klasserna utifrån dina förutsättningar. Du behöver inte vara vig, vältränad & ha en mängd förkunskaper för att kunna yoga. Kom som du är, du är välkommen precis så! Tillsammans hittar vi en yoga som passar dig.