Min yoga

Hatha, Nidra & Traumaanpassad yoga

Jag undervisar i hathayoga och yoga nidra. Jag vidareutbildar mig också i traumaanpassad yoga under år 2020-2023. Syftet med min undervisning är att skapa balans i kropp, sinne och själ och att bidra till en bättre värld.

Hathayoga är den fysiska yogan med dess olika asanas (fysiska övningar), pranayama (andningsövningar) och meditation. Ur hathayogan har utvecklats en mängd olika yogaformer som ashtangayoga, yinyoga och restorativeyoga. Jag undervisar i hathayoga generellt och inte i någon särskild form, och har utvecklat min egen stil där jag utifrån olika teman flätar ihop asanas, pranayama och meditation med musik, dikter, yogans historia och filosofi samt vetenskap i ett flöde. Mina klasser är dynamiska men mjuka med ett lugnt tempo och gott om utrymme för såväl mental som fysisk återhämtning. Kombinationen av rörelse och stillhet är unik för yogan.

Yoga nidra betyder "yogisk sömn" och är en djupavslappnande, återhämtande, stillsam och meditativ form av yoga. Du ligger ned på mattan under hela klassen med så många filtar, bolster och andra props du behöver för att kunna slappna av fullt ut. Syftet är att ta dig till ett tillstånd mellan sömn och vakenhet - ett gränsland mellan två olika medvetandetillstånd. En nidraklass består av olika moment och tekniker och kan ha olika syften, som att få dig att somna på kvällen eller öka din energi mitt på dagen. Det finns ännu inte så mycket forskning på yoga nidra som helhetskoncept, men däremot en del forskning på de olika momenten i yoga nidra, som tex. kroppsscanning och andningsövningar. Denna forskning visar positiva effekter på bl.a. sömn, förmågan att hantera stress, minne, kreativitet och känsloreglering.

Traumaanpassad yoga (TAY) är en fullt ut evidensbaserad form av yoga, avsedd att vara ett komplement till eller en del av en evidensbaserad behandling av legitimerad vårdpersonal. Denna form av yoga är anpassad för personer med bl.a. PTSD, ångest, depression, ADHD, bipolär sjukdom och schizofreni. TAY används bl.a. inom rättspsykiatrin, SiS och på fängelseanstalter världen över. Syftet med min utbildning i TAY är att kunna erbjuda yoga som stöd till personer som lider av psykiatriska svårigheter tillsammans med sakkunnig vårdpersonal.

Det finns en hel del forskning om yoga och dess positiva effekter på vårt välbefinnande, och det kommer hela tiden mer. Forskningen har dock (än så länge i alla fall) inte svar på allt, och yogans rötter sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden. När jag undervisar hathayoga och yoga nidra använder jag mig av evidensbaserad yoga, men inte bara. I den undervisningen är jag fri att skapa en yoga som jag tror på utifrån mina egna erfarenheter, upplevelser och kunskaper inom yoga. Att det saknas vetenskapliga bevis för att något fungerar är inte detsamma som att det finns bevis för att det inte fungerar. När jag däremot undervisar inom ramen för TAY är undervisningen alltid fullt ut evidensbaserad.

Jag undervisar dig som är helt ny inför yoga såväl som mer erfarna yogautövare, och anpassar klasserna utifrån dina förutsättningar. Du behöver inte vara vig, vältränad och ha en mängd förkunskaper för att kunna yoga! Kom som du är, du är välkommen precis så. Tillsammans hittar vi en yoga som passar dig.