Min yoga

Hatha, Nidra & Traumaanpassad yoga

Den yoga jag undervisar har växt fram ur de kunskaper & erfarenheter jag förvärvat genom de yogalärarutbildningar jag gått, den personliga resa jag själv gjort genom livet & mina intressen, drivkrafter & personliga egenskaper.

Grunden finns i hathayogan & yogan som livsfilosofi, med yoga nidra som komplement. Pedagogiken är traumaanpassad & metoderna jag använder anpassade utifrån den/de jag undervisar i stunden. Vetenskaplig forskning inom relevanta områden som tex. neurovetenskap, trauma & yoga är ett viktigt stöd.

Syftet är att du ska må bättre & lättare kunna hantera livets utmaningar, på kort & lång sikt. Jag erbjuder yogan som en verktygslåda full av olika verktyg som du ska kunna använda som stöd genom hela livet. I det större perspektivet är mitt syfte att bidra till en bättre värld. Mår du bra & är trygg i dig själv kommer du att sprida trygghet & välmående till andra runt omkring dig. Tillsammans kan vi göra världen bättre.

Jag undervisar dig som är ny inför yoga såväl som mer erfarna yogautövare & anpassar yogan utifrån dina förutsättningar. Du är välkommen som du är! Tillsammans hittar vi en yoga som passar dig. 

Hathayoga är den fysiska yogan med dess olika asanas (fysiska övningar), pranayama (andningsövningar) & meditation. Ur hathayogan har utvecklats en mängd olika yogaformer som ashtangayoga, yinyoga & restorativeyoga. Jag undervisar i hathayoga generellt, inte i någon särskild form, & har utvecklat min egen stil där jag utifrån olika teman flätar ihop asanas, pranayama & meditation med musik, dikter, yogans filosofi, vetenskap & personliga erfarenheter i ett flöde. Mina klasser är kraftfulla men mjuka med ett lugnt tempo & gott om utrymme för såväl mental som fysisk återhämtning samt personlig utveckling.

Yoga nidra betyder yogisk sömn & är en djupt återhämtande & meditativ form av yoga. Du ligger stilla under hela klassen med filtar, bolster, kuddar & ögonkudde som stöd för att kunna slappna av fullt ut. Syftet är att ta dig till ett tillstånd mellan sömn & vakenhet, ett gränsland mellan två olika medvetandetillstånd, genom olika moment & tekniker med olika syften. Ett ovärderligt verktyg för återhämtning under alla tider på dygnet, oavsett var du befinner dig, eftersom du även kan lyssna online genom mobilen & ett par hörlurar.

Traumaanpassad yoga (TAY) är en yogaform som baseras på traumaforskning, evidensbaserad yogaterapi & kroppsbaserade metoder. Den har utvecklats i samarbete med ledande forskare & sakkunniga gällande kroppsbaserade metoder som stöd vid psykiskt trauma & vanligt förekommande samtida psykiatriska sjukdomstillstånd som PTSD, ADHD, ångest, depression, utmattning, missbruk, ätstörningar, bipolär sjukdom & schizofreni. TAY består av varsamma övningar för egenhantering av vanliga symptom & reaktioner vid dessa tillstånd. TAY är avsedd som komplementärt stöd till vårdinsatser & passar bra som stöd inom psykiatrin. I Sverige används TAY bla. inom rättspsykiatrin, Kriminalvården & BUP. Du kan läsa mer om TAY här.