Yoga för förändring

22.02.2021

Jag är en del av teamet i Prison Yoga Scandinavia, som arbetar med evidensbaserad yoga framtagen tillsammans med ledande forskare och riktar sig mot yoga som terapeutiskt stöd och lindring vid psykisk ohälsa. Yogan kombineras med samtal, rytmik, teater och dans för att skapa samanhållning, tillit och glädje.

Prison Yoga Scandinavia är en del av Prison Yoga Project som arbetar för förändring från insidan genom att tillhandahålla traumaanpassad yoga och övning i mindfulness till intagna på anstalter över hela världen. Syftet är att stödja intagna i deras förändrings- och återanpassningsprocess för att främja deras återanpassning i samhället, minska risken för återfall i brott och öka tryggheten i samhället i stort. Filosofin bygger på tron på ett rättssystem som sätter individen och den bakomliggande problematiken i fokus med målet att stärka individen från insidan och på så sätt få till en positiv förändring, såväl på individ- som samhällsnivå. 

Här kan du läsa mer om Prison Yoga Scandinavia och Prison Yoga Project.

Med hopp om att få göra skillnad där det behövs som allra mest.