Traumaanpassad yoga

30.10.2022

Med hopp om att göra skillnad där det behövs som allra mest.

Jag är nu klar med del 2 av 3 i min utbildning i traumaanpassad yoga - TAY Sverige.

  TAY är en yogaform som tagits fram som ett tryggt komplement för personer som vill utöva yoga och har diagnostiserats med PTSD och andra vanligt förekommande psykiatriska diagnoser som tex. ångestsyndrom, depression, bipolär sjukdom och adhd. TAY finns bla. inom rättspsykiatrin, Kriminalvården, SiS (Statens institutionsstyrelse), HM Prison & Probation Service i Storbritannien och Humanas HVB-hem. Du kan läsa mer om TAY här: https://www.traumaanpassadyoga.com/.

 Jag planerar att vara färdig med utbildningen under 2023.