RYT 500 - certifiering hos Yoga Alliance

06.04.2022

Jag är nu registrerad som RYT 500 hos Yoga Alliance, vilket betyder att jag lever upp till Yoga Alliances krav på bl.a. utbildning och undervisning för att ha denna certifiering. Du kan läsa mer om vad det innebär på Yoga Alliances hemsida här.