Prison Yoga for Social Change

04.10.2023

Vi befinner oss i en våldsvåg i Sverige. Behovet av stöd till människor i utsatta situationer & förebyggande arbete för samhällsförändring är stort. Jag är en del av teamet i Prison Yoga Scandinavia som arbetar med detta genom evidensbaserade, traumaanpassade kroppsbaserade metoder. Om du vill veta mer är du välkommen att besöka www.prisonyogascandinavia.org.