en-På väg mot Traumaanpassad Yoga

20/01/2021

Jag är nu klar med min grundutbildning i traumaanpassad yoga för Josefin Wikström. Det betyder att jag har kunskapen att arbeta med att undervisa yoga för stressreducering efter Traumaanpassad Yoga i Sveriges (TAY) riktlinjer och att jag vid behov kan skapa trygga yogaklasser utifrån det.

Mitt mål är att i framtiden kunna arbeta med yoga som stöd vid etablerad behandling inom vården tillsammans med sakkunnig vårdpersonal.

www.traumaanpassadyoga.com kan du läsa mer om utbildningen, traumaanpassad yoga och Josefin Wikström.